Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

Pojištění k úvěru

Váháte, zda máte uzavřít pojištění hypotéky, tedy investovat nějaké peníze navíc, nebo to risknout a věřit, že osud bude stát vždy na vaší straně?? 

Poradíme Vám jaké a zda vůbec pojištění potřebujete.

Pojištění nemovitosti 
Bankami je vyžadováno pojištění nemovitosti, která byla zastavena, pro případ škod způsobených živelními riziky, tj. pojištění rodinného domu nebo bytové jednotky. Sjednaná pojistná částka musí zpravidla odpovídat minimálně výši poskytnutého hypotečního úvěru. Z pohledu pojišťovny by pak pojistná částka měla odpovídat tzv. reprodukční ceně nemovitosti (bývá vyčíslena na odhadu nemovitosti), aby nedošlo v případě pojistné události ke krácení pojistného plnění z důvodu podpojištění. 
Banky zároveň vyžadují vinkulaci pojistné smlouvy ve svůj prospěch. Znamená to, že případné plnění z této smlouvy je pojišťovnou přednostně nabídnuto úvěrující bance. Banka se tímto nástrojem snaží zajistit, aby byly prostředky použity na opravu nemovitosti a aby hodnota nemovitosti po celou dobu trvání úvěrového vztahu neklesla. 

Životní pojištění 
V některých specifických případech může banka vyžadovat. Pokud o úvěr žádají manželé, kteří nemají rozdělené společné jmění manželů, stávají se spoludlužníky automaticky. Spoludlužníky mohou být i další osoby, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti. Podle některých bank může být spoludlužníkem kdokoli bez ohledu na vztah k dlužníkovi. V případě, že spoludlužník není svobodný nebo nemá zúžený rozsah SJM, musí s tímto závazkem souhlasit i jeho manžel či manželka. Počet spoludlužníků, které banka do úvěru přijme, může být omezen. Spoludlužník má v úvěru stejná práva i povinnosti jako dlužník. To znamená, že vůči věřiteli (hypoteční bance) je jeho povinnost splatit dluh společná a nerozdílná - banka je oprávněna požadovat plnění po kterémkoli ze spoludlužníků. Všichni spoludlužníci ručí za celou částku, nikoli jen za poměrnou část dluhu (např. za 1/3 jsou-li v závazku 3 osoby). Konkrétně vyžadují životní pojištění pro případ smrti na pojistnou částku ve výši úvěru nebo jeho poměrné části a na dobu splatnosti úvěru. Hypoteční banky zpravidla poskytují slevu na úrokové sazbě, pokud si klient sjedná také životní pojištění.

Typy životního pojištění 
V této situaci Vám jako řešení mohou některé banky nabídnout skupinové životní pojištění, které zpravidla bývá výhodné jak cenově, tak i administrativně (sjednané pojištění může být součástí úvěrové smlouvy). Druhým výhodným řešením je úvěrové životní pojištění, které můžete sjednat přímo s některou z pojišťoven nabízejících takový produkt. K tomu účelu se dají využít i produkty kapitálového a investičního životního pojištění. Nesmíte ale zapomenout na skutečnost, že jsou spojeny se „spořící složkou“ (přesněji řečeno je v nich sjednáno pojistné plnění pro případ dožití) a tak je jejich cena při stejné výši pojistné částky pro případ smrti mnohem vyšší.

Využití kapitálové či investiční životní pojistky
Celkové měsíční zatížení splátkou úvěru a pojistným za tento typ produktů může lehce překročit možnosti rodinného rozpočtu. Pozor také na sjednání životního pojištění před schválením hypotéky. Placené pojistné může negativně ovlivnit hodnocení dostatečnosti Vašich příjmů bankou.

Požadavky bank na zajištění schopnosti splácet 
Riziko smrti je jen jedním z mnoha, které mohou ohrozit Vaše příjmy jakožto zdroj splácení úvěrů. Dalšími riziky jsou například dlouhodobá nemoc nebo trvalá invalidita. Sociální dávky od státu Vám v takových situacích, zvláště máte-li nadprůměrný příjem, nemohou zaručit dostatečný příjem pro splácení úvěru.

Je dostačující být pojištěn ve výši úvěru či jeho splátky?
Může to být málo nebo i hodně. Záleží na struktuře Vašich příjmů (kolik procent tvoří část závislá na schopnosti vykonávat práci), aktuálním věku, příjmech partnera, počtu a věku dětí a hodnotě majetku.

2010-2017 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.