Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

E-book ke stažení

E-mail
 
Zavřít
Menu

News - Commodity Garant II CZK 2012-2016

Garantovaný certifikát Commodity Garant II CZK 2012-2016

Garantovaná investice s výnosem 0 - 40% za 4 roky. Díky svému výplatnímu profi lu nabízí produkt zajímavou alternativu k přímé investici. Spojuje 100% kapitálovou ochranu investice s možností participovat na růstu cen komodit. Tento produkt umožňuje investorovi participovat 1:1 na vývoji podkladového koše komodit, aniž by participoval na jejím negativním vývoji. 100% návratnosti investovaného kapitálu je dosaženo výměnou za omezení výkonnosti podkladového aktiva horní hranicí, tzv. CAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyrrus.cz/investicni-tipy/garantovany-certifikat-commodity-garant-ii-czk-2012-2016?highlightWords=commodity+garant

 

Funkcionalita

Ve splatnosti obdrží investor výplatní hodnotu 100 % nominální hodnoty investice. Navíc získává možnost participovat na fi nální pozitivní výkonnosti rovnoměrně váženého koše podkladových aktiv. Každá komodita tvoří 25 % podkladového koše. Finální výkonnost podkladového koše se vypočítá jako měsíční průměrná výkonnost za období posledních 6 měsíců do splatnosti. Posledních 6 měsíců bude každý měsíc stanovena závěrečná hodnota podkladového koše. V poslední rozhodný den se vypočte aritmetický průměr ze všech šesti stanovených hodnot. Tato fi nální hodnota (aritmetický průměr z posledních 6 měsíců) se porovná s příslušnou hodnotou podkladového koše ze dne fi xace parametrů. Pozitivní výkonnost každé jednotlivé komodity podkladového koše je omezena hranicí Cap ve výši 140 % z počáteční hodnoty ze dne fixace parametrů.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam komodit

1. Kukuřice

Kukuřice se jednoznačně stala primární potravinovou surovinou pro více než 60 % světové populace. Užívá se jako krmivo pro hospodářská zvířata, k výrobě kukuřicného sirupu, zpracování potravin a nápojů, k výrobě škrobu a náhradních sladidel, k vaření, k fermentaci a destilaci, k výrobě mouky a dalšímu využití. Jednoho dne by se kukuřice mohla stát jediným zdrojem paliva pro naše vozidla.

2. Cukr

Cukr lze využít jako sladidlo, ale se z něj vyrobit velké množství produktů. Nejdůležitější jsou penicilin a ostatní antibiotika. Cukr je zdrojem energie a uhlíku, lze z něj získat množství organických kyselin nebo fermentací vyrábět vitamin B2, B12 či aminokyseliny, kyselinu, glutamovou a lysin. Sacharóza má uplatnění při výrobě plastů, v medicíně a k výrobě tkanin. Jeho výhodou je naprostá biologická odbouratelnost.

3. Měď

Měď je základní součástí řady velmi důležitých slitin (bronz, mosaz, mincové a speciální slitiny) a mimořádně důležitá v elektrotechnice. Měď se vyznačuje velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti korozi. Své uplatnění proto nachází při výrobě elektrických vodičů, elektrických součástek, kotlů, chladičů, střešních krytin, okapů a trubic a mnoha jiných produktů.

4. Ropa brent

Použití ropy, resp. produktů z ní je prakticky nezbytné u každé masové výroby, dopravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin.

  • 95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy
  • 95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty
  • 95 % veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu
  • za každou kalorií běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy
  • na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

Výhody

+ 100% kapitálová garance ve splatnosti
+ Možnost participovat na pozitivním vývoji podkladového koše do úrovně CAP
+ Transparentně stanovený výplatní profilcertifi kátu
+ Krátká doba splatnosti – 4 roky
+ Investice v CZK – bez měnového rizika
+ Sekundární trh – denní likvidita

Rizika

– Cena na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je cena podkladových aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Definovaný výplatní profil certifikátu je garantován ve splatnosti.

2010-2024 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.