Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

E-book ke stažení

E-mail
 
Zavřít
Menu

Jsou akcie pro každého?

Investice do akcií bývají vnímány jako rizikové, a to především kvůli velkým cenovým výkyvům neboli volatilitě. V mnoha ohledech jsou však právě akcie vhodnou volbou a sázkou „na jistotu“. Kdy se tedy vyplatí riziko spjaté s akciemi podstoupit?

Jednotlivé investiční produkty se vyznačují třemi základními vlastnostmi - výnosností, rizikovostí a likviditou. Likvidita vyjadřuje nejen rychlost možného prodeje, ale hlavně doporučený investiční horizont pro danou investici, aby se jednalo skutečně o investici, a ne spekulaci. Platí při tom, že narazit na investici, která by byla vysoce výnosná, nízkoriziková a vysoce likvidní zároveň, je v zásadě nemožné. Potenciál vysokých výnosů bývá spojen se značným rizikem, nízkorizikové investice zase zpravidla nepřinášejí vyšší výnos. Pro investice do akcií je typický vysoký výnosový potenciál, vyšší rizikovost, chceme-li zachovat likviditu, ale malá rizikovost (kolísání), pokud dáme akciím více času.

Akcie poráží inflaci

Co v praxi znamená, pokud se rozhodneme akcii koupit? Prostřednictvím akcie si kupujeme majetkový podíl v určité společnosti, a tedy i podíl na jejím zisku. Ve většině případů jde již o větší společnosti, protože malé se na burzách téměř neobchodují. Investice do akcií není vhodná, pokud víte, že peníze budete v nejbližších letech potřebovat, a pokud nechcete spekulovat na růst cen. Důvodem je právě jejich relativně vysoká volatilita (kolísání ceny). V dlouhodobé perspektivě však tyto výkyvy nejsou nikterak dramatické a při správném nastavení akciového portfolia je téměř jisté, že budete po dvaceti letech v zisku. Svědčí o tom vývoj akciových trhů v minulém století, kdy jako celek výrazně rostly, a to navzdory všem krizím, válkám a recesím.

Pro realizaci dlouhodobých a vzdálených cílů, jako je budoucí studium dětí či zajištění na stáří, je investice do akcií ideální. Inflaci, která je formou skrytého zdanění a která vám neustále ztenčuje hodnotu úspor, je možné překonat jen několika málo způsoby – a akcie mezi ně jednoznačně patří. V Čechách stále oblíbené depozitní produkty, jako jsou spořicí účty či termínované vklady, jsou z hlediska uchování hodnoty zcela nevhodné, protože pokud něco garantují, pak je to za situace několikaprocentní inflace reálně záporný výnos, tedy ztráta.

Akcie i pro drobné investory

Jak ale akcie vybírat? Ať už máte k dispozici desítky či stovky tisíc anebo miliony korun, zásadní je správná diverzifikace. Ta představuje určitou ochranu pro případ propadů na akciových trzích. Jen málokdy se totiž chovají stejně akcie firem ve všech odvětvích a ve všech koutech světa, a proto poklesy některých vašich akcií může vyvážit růst jiných. V širším měřítku by se pak diverzifikace měla uplatnit na úrovni celého vašeho portfolia. V případě drobného investora takovou diverzifikaci nabízejí profesionálně spravované fondy, nabízející různé zaměření. Ať už podle odvětví, regionu či tématu (voda, stárnutí populace, technologické inovace apod.) anebo typu správy. Zde rozlišujeme fondy aktivně řízené a pasivní (ETF, indexové), které jen kopírují vývoj zvoleného akciového indexu. Při výběru fondů je třeba věnovat pozornost nákladovosti daného produktu včetně výše poplatků (management fees), které někdy mohou výrazně snížit konečný výnos.

Investice do akcií jsou nedílnou součástí dlouhodobé finanční strategie. Pokud si začneme prostředky na stáří odkládat třeba ve 30 letech, vygeneruje pravidelná (i relativně malá) částka vkládaná do akciových fondů nemalý výnos. Při měsíční investici 2000 Kč při ročním zhodnocení 4% budeme mít při nástupu do důchodu k dispozici více než 1,8 milionu Kč, ačkoli celková investovaná částka byla o hodně nižší (840 tisíc Kč). Uvedené zhodnocení můžeme od akcií reálně očekávat i po zohlednění inflace, a proto má své místo také v portfoliu drobných investorů.

 

Ing. Ondřej Marek

PhDr. Ladislav Zemánek

2010-2024 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.