Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

E-book ke stažení

E-mail
 
Zavřít
Menu

Investice do korporátních dluhopisů

Investice do dluhopisů může přinést výnos v některých případech 7%9% ročně. Jaké může být riziko této investice a co vůbec investice do dluhopisů znamená?

Základní definice zní takto:

Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení podle toho, kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal. Význam tohoto dělení spočívá v určení rizika podle důvěryhodnosti emitenta.

  • Státní dluhopis – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. Emisi zajišťuje Česká národní banka tzv. holandskou aukcí. ČNB se také stará o vyplácení úroků. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi investory populární. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější (dnes např. Řecko, Portugalsko, musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli rizikové přirážce. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury nebo ke splácení státního dluhu.
  • Komunální dluhopisy (municipální) – emitentem je územní samosprávný celek. V České republice je podmínkou emitování tohoto typu dluhopisu souhlas ministerstva financí.
  • Korporátní dluhopisy (podnikové) - jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je nějaká společnost, cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti (od modernizace přes rozšíření až po záchranu společnosti). Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí velikost úroků.
  • Bankovní dluhopisy - emitentem je peněžní ústav, tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).
  • Pokladniční poukázky - krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát anebo orgány a instituce veřejné správy, popř. bankovní domy. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz.

Rizika investic do dluhopisů:

  • Úvěrové riziko

Vždy existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit své závazky, a to zcela nebo zčásti, například v případě jeho insolvence. Při rozhodování o investici je proto nutné vždy zvažovat kreditní postavení dlužníka.

  • Cenové riziko

Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, získá odkupní cenu, která je uvedena v podmínkách dluhopisu. Vezměte prosím na vědomí riziko předčasného vypovězení dluhopisů emitentem v míře povolené emisními podmínkami. Pokud je dluhopis prodán před jeho splatností, získá investor současnou tržní hodnotu. Cenu určuje poptávka a nabídka, která se řídí i současnou úrokovou mírou. Například ceny cenných papírů s pevnou sazbou budou klesat, pokud porostou úroky z dluhopisů se srovnatelnou dobou splatnosti. A naopak, dluhopisy získávají na hodnotě, pokud úrok z dluhopisů s podobnou dobou splatnosti klesne.

  • Riziko likvidity

Obchodovatelnost dluhopisů závisí na několika faktorech, např. objemu emise, době zbývající do splatnosti, pravidlech trhu s cennými papíry a podmínkách na trhu. Dluhopisy, které se obtížně prodávají nebo které nelze prodat vůbec, je nutné držet až do splatnosti.

 

2010-2024 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.