Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

E-book ke stažení

E-mail
 
Zavřít
Menu

Pojištění spojené s hypotečním úvěrem

Pojištění, se kterým se setká každý žadatel o hypotéku můžeme rozdělit dle toho, zda-li je povinné či nepovinné. A dále na dvě skupiny, které s prvním rozdělením souvisí a to na:
1. majetkové pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava pro banku
2. životní pojištění osob, které o hypotéku žádají.
Majetkové pojištění zastavované nemovitosti je vždy u hypotečních bank povinné. Životní pojištění žadatelů o hypotéku povinné není, až na některé výjimky hypotečních bank. Pojďme se blíže podívat na majetkové pojištění nemovitosti a zvlášť na životní pojištění žadatelů o hypotéku.

 1. Pojištění nemovitosti

U většiny bank je povinné majetkové pojištění nemovitosti proti živelním událostem (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, vichřice nebo krupobití). Povinné pojištění se netýká vždy nemovitosti, která je hypotékou financována, ale té, která slouží jako zástava banky. Pojištěním se rozumí pojištění bytové jednotky, bytového domu nebo rodinného domu. Jen pojištění domácnosti nestačí. Pouze Hypoteční banka se spokojí jen s pojištěním domácnosti u bytových jednotek, což může být s ohledem na možná rizika velmi lehkovážné. Obecně hypoteční banky vyžadují sjednání pojistné částky u pojištění bytové jednotky buď na částku úvěru nebo tzv. cenu reprodukční.
Osobně však doporučuji u pojištění bytových jednotek nejprve zjistit jakým způsobem je pojištěn celý bytový dům a následně buď nastavit pojistné krytí na minimální výši pojistné částky – cenu tzv. reprodukční, nebo případně na tržní cenu.
U rodinných domů je vhodné nastavit pojistnou částku na hodnotu, za kterou by bylo možné v danou chvíli pořídit stejnou nebo srovnatelnou nemovitost. Tato hodnota, tzv. „reprodukční cena“, by měla odpovídat ceně materiálu a stavebních prací na znovupostavení stavby na stejném místě. Reprodukční cenu zjistíte například ze zpracovaného odhadu. Při nastavení pojistné částky nižší, než je "reprodukční cena" nemovitosti, dochází k tzv. podpojištění.
Nastane-li v budoucnu pojistná událost a pojišťovna zjistí, že nemovitost byla „podpojištěná“, nebude vám vyplaceno pojistné plnění v plné výši sjednané ve smlouvě, ale zkrácené podle míry podpojištění.
S pojištěním zastavené nemovitosti souvisí také problematika vinkulace pojistného (omezení dispozičního práva).

Podmínky vyplácení pojistného u zastavené nemovitosti
Kromě sjednání pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru, podmiňují banky čerpání úvěru i sjednáním tzv. vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy. O co se jedná?
Zjednodušeně jde o druh zástavního práva, jehož podstatou je pojistné plnění ze smlouvy. Banky požadují, aby v případě pojistné události bylo pojistné plnění přednostně vyplaceno na jejich účet a ne na účet pojištěného. V podmínkách vinkulace bývá zpravidla stanoven spodní limit pojistného plnění, např. 100 000 Kč, do kterého povolují banky pojišťovně vyplatit peníze přímo na účet klientovi.
V případě vyššího pojistného plnění pošle pojišťovna peníze na účet banky a ta dále rozhoduje o jejich dalším použití. V případě totální škody banka z pojistného plnění uhradí svoji pohledávku vůči klientovi a zbylé peníze mu vyplatí na účet. U částečné škody banka dohlíží na účelové čerpání pojistného plnění. V praxi to znamená, že banka proplácí klientem předložené doklady a faktury prokazující rekonstrukci pojištěné stavby.

 SROVNÁNÍ CEN POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU A BYTOVÉ JEDNOTKY

 

Rodinný dům

Hodnota 4 000 000 Kč

 

 

 

Spoluúčast

0 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

Kooperativa

RD6 Prima

-

3 420 Kč

3 078 Kč

2 907 Kč

Česká pojišťovna

Kostka

4 210 Kč

3 789 Kč

 

 

UNIQA pojišťovna

Standard

-

4400 Kč

-

3 600 Kč

Generali Pojišťovna

Bydlení

4 400 Kč

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Bytová jednotka

Hodnota 2 500 000 Kč

 

 

 

Spoluúčast

0 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

Kooperativa

BT6 Prima

-

1 900 Kč

1 710 Kč

1 615 Kč

Česká pojišťovna

Kostka

2 050 Kč

1 845 Kč

 

 

UNIQA pojišťovna

Standard

-

2 750 Kč

-

2 250 Kč

Generali Pojišťovna

Bydlení

2 500 Kč

-

-

 -

 

2. Životní pojištění žadatelů o hypotéku

Dle toho jaké rizikové situace jsou tímto pojištění kryty, lze obecně rozlišit následující tři varianty (úrovně) pojištění úvěru:

  • Pojištění pro případ smrti a plné invalidity
  • Pojištění pro případ smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti
  • Pojištění pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Pokud nastane některá z uvedených rizikových situací a způsob, jímž tato situace nastala, není uveden ve výlukách, hradí pojišťovna za klienta po určitou dobu splátku hypotečního úvěru, či např. v případě smrti nebo invalidity uhradí najednou celou nesplacenou část.
Pokud se týká konkrétních částek měsíčního pojistného pro jednotlivé úrovně pojištění úvěru, pohybují se od cca 3 % do cca 7 % z měsíčních splátek hypotečního úvěru.

Číst pojistné podmínky se vyplatí
Také je velmi dobré si přečíst pojistné podmínky, jelikož u jednotlivých druhů pojištěných rizik existují i tzv. výluky neboli situace, kdy pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. V případě pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu se může jednat např. o těhotenství, porod, léčení závislosti, neschopnost z důvodu plastické operace, psychického onemocnění nebo i např. v důsledku nemoci nebo úrazu, který vznikl při lyžování mimo vyznačené trasy. Nárok na plnění z pojištění v důsledku pracovní neschopnosti je navíc až po uplynutí tzv. čekací doby, která obvykle bývá v řádu i několika měsíců. Proto je potřeba, aby i klient, který má uzavřeno k hypotéce pojištění, měl dostatečnou finanční rezervu.

Pokud se týká výluky v případě rizika ztráty zaměstnání, je zde obvykle aplikována taktéž čekací lhůta v řádu několika měsíců, a navíc je omezeno i vyplácení pojistného plnění z tohoto pojištění, a to taktéž po dobu několika měsíců. Důležitou podmínkou při pojištění tohoto rizika je taktéž podmínka, že zaměstnanec musí mít uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a není ve zkušební době. Dále musí jít o případ, kdy je propuštěn zaměstnanec z organizačních důvodů, tedy nikoliv z důvodu porušení pracovní kázně, dohodou apod.

Kdo by se měl pojistit?

O pojištění hypotečního úvěru (resp. splátek hypotečního úvěru) by měl určitě přemýšlet živitel rodiny, neboli ta osoba, jejíž příjmy pokud vypadnou, tak to ohrozí existenční minimum rodiny. Naopak u osoby, která splácí hypoteční úvěr v souvislosti s pořízením nemovitosti jako investice, kdy tuto nemovitost pronajímá a splátky hypotečního úvěru jsou tedy hrazeny z pronájmu, nemusí být toto pojištění tak důležité. Avšak důležité je vždy provést důkladnou analýzu celé situace klienta a vhodné zajištění příjmu řešit koncepčně v rámci Osobního finančního konceptu pro klienta.

Pro představu jsou zde uvedeny příkladové měsíční splátky u konkrétních hypotečních bank.

Banka

Měsíční splátka pojištění:

Varianta 1

Měsíční splátka pojištění:

Varianta 2

Hypoteční banka

606

853

Raiffeisenbank

697

981

Komerční banka

1364

1750

Česká spořitelna

932

1235

ČSOB

606

853

Unicreditbank

1250*

1250*

Pozn.: Pojištění pokrývá rizika K hypotéce 2,5 milionu korun, na 30 let, úroková sazba 3,50% p. a.
Varianta 1 : Rizika úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti
Varianta 2: V1 + ztráta zaměstnání
* Unicreditbank umožňuje krytí rizika pouze na úmrtí a k tomu lze sjednat pouze jedno z pojištění: Invalidita nebo Ztráta zaměstnání, a nebo Pracovní neschopnost.

2010-2023 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.