Máte dotaz? Zeptejte se!

Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Váš dotaz nebo zpráva
 
Zavřít

E-book ke stažení

E-mail
 
Zavřít
Menu

Odečtěte si platby za školku ze svých daní

Sleva za umístění dítěte je novou slevou na dani z příjmů, kterou bude možné uplatnit v daňovém přiznání už za letošní rok. Slevu za umístění dítěte zavádí do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Díky této novince si daně sníží rodiče, kteří své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.


Zákon kromě svého hlavního cíle, kterým je řešení nedostatku míst v mateřských školkách zavedením dětských skupin, přináší také daňovou novinku pro rodiče dětí předškolního věku. Do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se novelizující pátou částí nového zákona o dětských skupinách vkládá nový paragraf nazvaný Sleva za umístění dítěte. Podle přechodných ustanovení k této části zákona pak rodiče mohou novou slevu na dani uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2014. 


Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku, tedy v mateřské škole nebo i v dětské skupině. Odečíst si rodiče mohou jen částku vynaloženou za pobyt dítěte v zařízení, nikoliv výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování nebo dopravu. Maximální výše nové slevy je ohraničena výší měsíční minimální mzdy, za rok 2014 jde tedy o 8500 Kč, za rok 2015 to bude 9200 Kč. Nárok na slevu musí rodiče prokázat potvrzením o skutečné výši zaplacených poplatků, které vystaví školka nebo dětská skupina. Potvrzení pak rodič přiloží k daňovému přiznání nebo ho odevzdá zaměstnavateli. Slevu může uplatnit jen jeden rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte nemůže využít prarodič, pokud mu dítě není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. 


Nová sleva se uplatňuje jen jednou ročně, vždy až po skončení kalendářního roku, nikoliv měsíčně po dvanáctinách, jako je tomu u slevy na vyživované dítě. Protože jde o slevu na dani, bude se částka odečítat přímo z vypočtené daně, ne jen ze základu daně. Sleva ale nebude tzv. bonusem, rodiče si tedy odečtou jen částku do výše odvedené daně. Pokud bude jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou. 


Slevu si mohou bez jakýchkoliv omezení odečísti živnostníci, tedy i ti, kteří uplatňují výdajové paušály. Pouze v případě, že podnikatel uvede výdaje za předškolní zařízení ve svých nákladech vynaložených na dosažení a udržení příjmů, nemůže již slevu za umístění dítěte uplatnit. 


Dosavadní daňovou slevu na vyživované dítě podle § 35c zákona o daních z příjmů tato nová sleva za umístění dítěte nijak neruší ani neomezuje.

2010-2023 © Refixace.cz. Všechna práva vyhrazena. Kontaktní informace.